Corona update

Corona update

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus zijn wij genoodzaakt om ons spreekuur voorlopig aan te passen.

Wij vinden het van het grootste belang om acute zorg te kunnen blijven garanderen. Daarnaast willen we onze kwetsbare patiënten en ons zorgpersoneel beschermen tegen besmetting met het virus. Om die reden zijn wij genoodzaakt om, in navolging van de geldende adviezen, maatregelen te nemen. Dit houdt het volgende in:

  • Er is een apart spreekuur voor mensen met klachten passend bij  het  Coronavirus (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts (>38 graden)).

KOM BIJ BOVENSTAANDE KLACHTEN AUB NIET  BIJ DE PRAKTIJK NAAR BINNEN.
.
Blijf buiten wachten tot u gebeld wordt om binnen te komen.
.
We maken gebruik van een aparte onderzoeksruimte in de praktijk.

  •  Niet urgente zaken worden kritisch beoordeeld en daar waar mogelijk telefonisch afgehandeld.
  • Het is tijdelijk niet mogelijk is om elektronische afspraken op het spreekuur in te plannen, aangezien bij iedere patiënt een inschatting moet worden gemaakt van de noodzaak van de klacht en mogelijke besmetting met het virus, zogeheten triage.
  • Als u al een afspraak heeft staan, kan het voorkomen dat deze afgebeld wordt of omgezet in een telefonische afspraak.
  • Wij attenderen u op de mogelijkheid om, indien mogelijk en niet urgent, gebruik te maken van een e-mail consult of telefonisch consult. Klik voor een e-mailconsult op de button email-consult in het beginscherm.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Er zijn geregeld nieuwe ontwikkelingen wat betreft de verspreiding van het virus en de maatregelen die genomen worden. De meest actuele informatie kunt u vinden op de website van het RIVM of van de GGD Zuid-Limburg.
.
Wij begrijpen dat alle maatregelen enig ongemak kunnen veroorzaken, echter dit is in het belang van ieders gezondheid en het kunnen leveren van de best mogelijke zorg. Graag vragen wij dan ook om uw begrip voor deze huidige situatie.Translate »
Call Now Button