slider loading
  • Slider image 0

All fields are required.

Close Appointment form

Welkom

In onze huisartsenpraktijk werken twee huisartsen, twee assistentes en drie praktijkondersteuners nauw samen om een zo goed mogelijke zorg te bieden.

Deze zorg willen wij u bieden in goede samenwerking met andere disciplines in ons centrum (apotheker, fysiotherapeuten, verloskundige en tandarts) maar ook met specialisten van de omringende ziekenhuizen.

Een goede samenwerking met collega’s en andere paramedici vinden wij belangrijk.

Certificering

Onze praktijk is in juni 2016 binnen HaZo24 door Lloyd’s Register geaccrediteerd.
HaZo24 is een ingericht en getoetst kwaliteitssysteem voor de 24-uurs huisartsenzorg en is gebaseerd op de kwaliteitsnorm EN-15224, ook bekend als de ISO 9001 voor de gezondheidszorg.

logo-lrqa

Informatie corona virus | RIVM

Beste patiënt,

Via onderstaande link kunt meer te weten komen over het virus dat de wereld in haar greep houdt.

DOWNLOAD DE INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS 

Elektronische uitwisseling medische gegevens

Als huisarts zijn wij verantwoordelijk voor uw medisch dossier. Wij zijn ook verantwoordelijk voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens via het LSP. Dat kan alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn.
Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen.
Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Mocht u nog geen toestemming hebben gegeven kunt u dat bespreken met onze assistentes of via de link van ikgeeftoesteming.nl.

Klachten

Indien u klachten of opmerkingen heeft over onze huisartsenpraktijk dan horen wij dat uiteraard graag. Meer informatie over het indienen van klachten vindt u op onderstaande link.

costongs wachtkamer

Spoedgevallen

Neem voor spoedgevallen contact op met onderstaand telefoonnummer:

043 – 3 61 86 85

toets 1